کالای کشاورزی دشت دیبا
ماشین آلات   (ادوات خاکورزی)
گروههای فرعی : دستگاه سیکلوتیلر  |  دستگاه روتیواتور باغی  |  روتوچیزل  |  رتیواتور زراعی

Roltran 350

(روتوچیزل)

مشخصات کالا

Roltran 315

(روتوچیزل)

مشخصات کالا

Roltran 290

(روتوچیزل)

مشخصات کالا

Roltran 265

(روتوچیزل)

مشخصات کالا

AT-PH400

(دستگاه سیکلوتیلر)

مشخصات کالا

AT-PH350

(دستگاه سیکلوتیلر)

مشخصات کالا

AT-PH300

(دستگاه سیکلوتیلر)

مشخصات کالا

AT-PH250

(دستگاه سیکلوتیلر)

مشخصات کالا

AT-PH200

(دستگاه سیکلوتیلر)

مشخصات کالا

AT-PH150

(دستگاه سیکلوتیلر)

مشخصات کالا

Optimus 1600 - 4 Vites

(رتیواتور زراعی)

مشخصات کالا

Optimus 1600 - 1 Vites

(رتیواتور زراعی)

مشخصات کالا

Optimus 2400 - 4 Vites

(رتیواتور زراعی)

مشخصات کالا

Optimus 2400 - 1 Vites

(رتیواتور زراعی)

مشخصات کالا

Optimus 2150 - 4 Vites

(رتیواتور زراعی)

مشخصات کالا

Optimus 2150 - 1 Vites

(رتیواتور زراعی)

مشخصات کالا

Optimus 1850 - 4 Vites

(رتیواتور زراعی)

مشخصات کالا

Optimus 1850 - 1 Vites

(رتیواتور زراعی)

مشخصات کالا

روتیواتور220 دشت دیبا

(دستگاه روتیواتور باغی)

مشخصات کالا

روتیواتور180 دشت دیبا

(دستگاه روتیواتور باغی)

مشخصات کالا

روتیواتور 170 دشت دیبا

(دستگاه روتیواتور باغی)

مشخصات کالا

روتیواتور 160 دشت دیبا

(دستگاه روتیواتور باغی)

مشخصات کالا

روتیواتور 135 دشت دیبا

(دستگاه روتیواتور باغی)

مشخصات کالا

روتیواتور125 دشت دیبا

(دستگاه روتیواتور باغی)

مشخصات کالا

   اطلاعات ارتباطی

  آدرس: تهران-بلوار مرزداران-مابین سرسبز شمالی و البرز-پلاک63-واحد3 کدپستی: 1463873414
   02144388478 و 02144388422 تلگرام:09357851185
  02144388478
  info@dashtediba.com

   عضویت در سرویس خبری

از طریق این فرم میتوانید عضو سرویس خبری سایت شوید و کلیه اطلاع رسانی های شرکت را دریافت نمایید.

   جستجوی نمایندگان فروش

فرم زیر به شما کمک می کند تا فروشنده و نمایندگی مورد نظر خود را براحتی پیدا نمایید.